Autor: robercik

Ustawa o wyrobach medycznych. Jakie zmiany wprowadził rząd.

Rząd przyjął we wtorek (19 października) projekt nowelizacji ustawy o wyrobach medycznych, dostosowujący polskie prawo do unijnych rozporządzeń. Projekt przygotowało Ministerstwo Zdrowia. Rząd zajmował się m.in. projektem ustawy o wyrobach medycznych, który nakłada na podmioty działające w tym sektorze określone obowiązki informacyjne, określa także zasady prowadzenia reklamy takich wyrobów oraz system kar administracyjnych związanych z nieprzestrzeganiem regulacji. Projekt przygotowało Ministerstwo Zdrowia.Premier Mateusz Morawiecki przebywa we wtorek…

Ustawa ureguluje 16 zawodów m.in. technika dentystycznego

W wykazie prac legislacyjnych rządu pojawiły się założenia ustawy o niektórych zawodach medycznych. Chodzi dokładnie o 16 zawodów, m.in. masażystę, dietetyka, asystenta stomatologicznego, logopedę czy opiekuna medycznego. Zyskają oni m.in. sześć dni płatnego urlopu na podnoszenie kwalifikacji. Powstanie też rejestr osób wykonujących zawody objęte ustawą. Dla jakich zawodów nowa ustawa – Projekt ustawy wprowadza mechanizmy zapewniające dostęp do wykonywania zawodu medycznego tylko profesjonalistom w danym zawodzie…

Kody PKD – czas na porządki!!!

PROJEKT 34.00 Produkcja indywidualnych wyrobów medycznych ( Grupa ta obejmuje produkcję szeroko pojętych wyrobów protetycznych wykonywanych na indywidualne zamówienie lekarza specjalisty, wyprodukowanych metodą manualną jak również przy użyciu najnowszych technologii cyfrowych takich jak: Druk 3D, CAD/CAM oraz spiek laserowy ) 34.10 Protetyka dentystyczna Podklasa ta obejmuje: – produkcję protez osiadających – produkcję protez nieosiadających – produkcję koron, koron teleskopowych,…