Struktura

Struktura

WŁADZE

Skład Rady IGTD  / IGTD Board
Maciej Anyszkiewicz Prezes  / President
Paweł Sudnik Vice prezes / Vice President
Rafał Konaszewski Sekretarz/Secretary
Izabela Sadowska Skarbnik/Treasurer
Katarzyna Subotowicz Członek Rady/ Board Member
Paweł Makowiecki Członek Rady/ Board Member
Marek Skrodzki Członek Rady / Board Member
 Teresa Kozaczewska Członek Rady / Board Member
Skład Komisji Rewizyjnej / The Audit Committee
Grzegorz Cichoń Przewodniczący / Chairman
Danuta Dziwis Członek Komisji / Member
Andrzej Dulian Członek Komisji / Member
Skład Sądu Koleżeńskiego / Chummy Court
Małgorzata Grzywa Przewodniczący / Chairman
Jolanta Wojtczak Członek / Member
Bernard Polaczek Członek / Member
Maciej Karwot Członek / Member