Ustawa o wyrobach medycznych. Jakie zmiany wprowadził rząd.

Rząd przyjął we wtorek (19 października) projekt nowelizacji ustawy o wyrobach medycznych, dostosowujący polskie prawo do unijnych rozporządzeń. Projekt przygotowało Ministerstwo Zdrowia.


Rząd zajmował się m.in. projektem ustawy o wyrobach medycznych, który nakłada na podmioty działające w tym sektorze określone obowiązki informacyjne, określa także zasady prowadzenia reklamy takich wyrobów oraz system kar administracyjnych związanych z nieprzestrzeganiem regulacji. Projekt przygotowało Ministerstwo Zdrowia.
Premier Mateusz Morawiecki przebywa we wtorek w Strasburgu, gdzie bierze udział w debacie zorganizowanej w Parlamencie Europejskim w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nadrzędności konstytucji nad prawem unijnym. Z informacji zamieszczonych w mediach społecznościowych wynika, że w posiedzeniu rządu uczestniczą m.in. wicepremierzy Jarosław Kaczyński i Piotr Gliński.

Ustawa o wyrobach medycznych – najważniejsze zmiany


Centrum Informacyjne Rządu przekazało w komunikacie, że celem projektu jest dostosowanie polskiego prawa do rozporządzeń UE w obszarze wyrobów medycznych, z uwzględnieniem małych i średnich firm działających w tym sektorze.
W szczególności – jak wyjaśnia CIR – określone zostały zadania Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz obowiązki informacyjne podmiotów gospodarczych, które działają na rynku wyrobów medycznych.

Najważniejsze zmiany, które wprowadzi ustawa:

-Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych będzie wydawał decyzje administracyjne w sytuacjach określonych przez przepisy UE.

-Prezes URPL będzie mógł żądać informacji o wyrobach medycznych m.in. od instytucji zdrowia publicznego i podmiotów prowadzących taki obrót bądź stosujących te wyroby. Dotyczyć to będzie także wykazu wyrobów medycznych na zamówienie, które zostały udostępnione na terytorium Polski, jak również od producenta wyrobu wykonanego na zamówienie.

-Projekt wprowadza obowiązek przekazywania m.in. deklaracji zgodności, instrukcji używania oraz oznakowań i materiałów promocyjnych wyrobów medycznych wprowadzanych do obrotu albo przekazanych do oceny działania lub stosowanych na terytorium Polski. Dotyczy to np. wytwórców, autoryzowanych przedstawicieli, podmioty zestawiające wyroby medyczne czy podmioty sterylizujące systemy bądź zestawy zabiegowe.

-Projekt określa także obowiązki Komisji Bioetycznych – stosownie do wymagań zawartych w unijnych przepisach.

-Określono w nim zasady regeneracji wyrobów medycznych jednorazowego użytku, wprowadzając zakaz używania w Polsce zregenerowanych wyrobów jednorazowego użytku.

-Wprowadzono system kar administracyjnych związanych z nieprzestrzeganiem przepisów.Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów.

Źródła: https://pulsmedycyny.pl/ustawa-o-wyrobach-medycznych-jakie-zmiany-wprowadzi-rzad-1130899

udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *