WYWIAD INFODENT24.PL

Wywiad Infodent24.pl

– Chcielibyśmy, aby Kongres przyczynił się do wzrostu zainteresowania naszą organizacją – mówi Beata Marczak prezes Izby Gospodarczej Techników Dentystycznych.

infoDENT24.pl: Z jakimi nadziejami Izba Gospodarcza Techników Dentystycznych patrzy na zbliżający się Kongres FDI? Wydarzenie to jeszcze kilkanaście miesięcy temu było dość anonimowe dla polskich stomatologów, a więc zapewne dla techników także brzmiało do niedawna dość tajemniczo.

Beata Marczak prezes Izby Gospodarczej Techników Dentystycznych: Naszym zdaniem to wyjątkowe wydarzenie. Cieszy fakt, że także dla naszej grupy zawodowej udało się zorganizować sesję wykładową, a ranga wydarzenia może spowodować to, iż technicy jeszcze mocniej odczują potrzebę uczestniczenia w tak istotnych konferencjach. Mam nadzieję, że w Poznaniu przekonamy się o tym, iż nasz zawód jest doceniany poza granicami kraju.

 

infoDENT24.pl: Na stronie IGTD można przeczytać, że „Izba działa w interesie wszystkich techników dentystycznych w kraju”. Co to dokładnie oznacza? Co można uznać za największy sukces Izby?

Beata Marczak: Chcemy występować w interesie całego środowiska techników. Zakres działań IGTD w dużej mierze określa  statut stowarzyszenia Duży nacisk kładziemy na doradztwo w zakresie wszelkich zagadnień prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej technika dentystycznego. Nie są to łatwe zagadnienia, wciąż toczymy rozmowy z urzędami państwowymi, aby te zrozumiały nasze postulaty. To jeszcze nie czas, by mówić o sukcesie, pracujemy nad tym, aby nasze starania o załatwienie spraw dla nas istotnych, przyniosły oczekiwany rezultat.

 

infoDENT24.pl: Które zatem aspekty prowadzenia działalności technika dentystycznego w Polsce wymagają pilnych zmian lub uproszczeń?

Beata Marczak: Takich zagadnień jest bardzo wiele. Jednym z istotniejszych jest praca nad nowelizacją ustawy o zawodzie technika, pamiętajmy, że funkcjonujemy w oparciu o przepisy ustawy z 1946 roku! Wiele się od tego czasu zmieniło w specyfice wykonywania zawodu. Zmieniły się m.in. wymogi dotyczące prowadzenia pracowni protetycznych. I tu również jest wiele do zrobienia.

 

infoDENT24.pl: Jakie są plany IGTD, te krótko- i te długoterminowe?

Beata Marczak: Przede wszystkim chcemy zakończyć prace nad niezwykle ważną kwestią, jaką jest rejestracja wyrobów medycznych. Wspólnie prowadzone prace z URPL WMiPB są bardzo zaawansowane i wygląda na to, że do końca września powinny zakończyć się porozumieniem.

Trwają również wspólne prace z Departamentem Szkolnictwa Wyższego przy Ministerstwie Zdrowia w sprawie powołania zespołu mającego zająć się przygotowaniem nowelizacji ustawy o zawodzie technika dentystycznego.

Prowadzimy rozmowy z firmami sprzedażowymi, aby stworzyć ciekawą ofertę dla naszych członków, być może zintegrowaną z cyklem szkoleń, czy prezentacji.

Chcemy też zaproponować kursy około zawodowe z takich zagadnień jak ogólnie pojęte umiejętności pomocne w prowadzeniu pracowni protetycznej.

Pragniemy rozpropagować działalność Izby. Kierujemy uwagę nie tylko w stronę właścicieli dużych laboratoriów. Wiemy o tym, że samozatrudnienie w naszym zawodzie stało się najpowszechniejszą formą pracy.

Mamy nadzieję, że uczestnictwo w międzynarodowej konferencji, jaką jest FDI, przyczyni się do nawiązania kontaktów z podobnymi organizacjami z zagranicy, jesteśmy ciekawi ich doświadczeń, stawiamy na wymianę poglądów.

infoDENT24.pl: Faktem jest, że organizatorzy poznańskiego wydarzenia zrobili wiele, aby techników zachęcić do rejestracji. Czy program naukowy dedykowany technikom jest na miarę ich oczekiwań? Izba prowadzi ankietę, w której pyta techników o ich potrzeby szkoleniowe. Czy są one zbieżne z tym co zostanie przekazane w Poznaniu?

Beata Marczak: Zdecydowanie tak, program wychodzi naprzeciw oczekiwaniom techników,  tematy wykładów, zarówno zagranicznych, jak i polskich prelegentów odpowiadają propozycjom zgłaszanym przez członków IGTD. Uczestnictwo rodzimych lektorów wskazuje na rangę naszego kraju w światowej branży dentystycznej.

Trudno dzisiaj byłoby znaleźć temat absolutnie zaskakujący, szczególnie nowatorski, ale błyskawicznie rozwijające się w ostatnich latach dziedziny wymuszają konieczność ciągłego dokształcania się i tą drogą podążać będzie również IGTD w ślad za Kongresem FDI.

infoDENT24.pl: Czy Kongres FDI traktujecie również jako okazję do pozyskania nowych członków?

Beata Marczak: Chcielibyśmy oczywiście, aby Kongres przyczynił się do wzrostu zainteresowania naszą organizacją, konsekwencją byłoby pozyskanie nowych członków.

infoDENT24.pl: 2016 r. był dla Izby okresem sporych przeobrażeń. Czy w raz ze zmianami w zarządzie zmieniają się cele i priorytety IGTD?

Beata Marczak: Chcemy kontynuować pozytywne działania poprzedniego Zarządu, zależy nam na zaktywizowaniu tychże działań, na szerszym pokazaniu IGTD środowisku techników.

 

infoDENT24.pl: Podczas FDI 2016 w Poznaniu IGTD będzie dzieliła stoisko z Polskim Towarzystwem Techników Dentystycznych, czyli organizacją, w której również stosunkowo niedawno doszło do zmiany zarządu. Fakt ten sprzyjać będzie bliskiej współpracy obu organizacji?

Beata Marczak: Współdziałanie jest jak najbardziej uzasadnione. Mamy nadzieję, że przyniesie korzyści obu organizacjom. Naszym życzeniem jest ścisła współpraca organizacji środowiskowych, aby wspólnie działać w interesie techników dentystycznych.

 

http://www.infodent24.pl/edudentpost/beata-marczak-kongres-fdi-to-okazja…

udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *