Kategoria: Ogłoszenia

KRAKDENT 2018

KRAKDENT 2018 To były udane Targi! Dziękujemy Wam za tak liczną obecność. Pamiętajcie, że za rok spotykamy się na KRAKDENCIE w dniach 11-13 KWIETNIA.

ZIMOWY ZJAZD TECHNIKÓW DENTYSTYCZNYCH

Zimowy Zjazd Techników Dentystycznych   XI Zimowy Zjazd Techników Dentystycznych dobiegł do końca. Od 1 do 4 marca 2018 roku w Szklarskej Porębie grupa ponad 100 techników dentystycznych uczestniczyła w wydarzeniu promującym dokształcanie, zgodę i aktywny wypoczynek. IGTD patronuje takim inicjatywom. Wiele firm zorganizowało wykłady i warsztaty, które cieszyły sie dużą popularnością. Były to między innymi Natrodent, Holtrade, GC, Roko, Polkard, Silesia Dental,…

WYPOWIEDŹ WICEPREZESA IGTD PAWŁA SUDNIKA DLA „MEDICAL TRIBUNE STOMATOLOGIA”

Wypowiedź Wiceprezesa IGTD Pawła Sudnika dla „Medical Tribune Stomatologia” Nasza organizacja współpracowała przy tworzeniu ustawy dotyczącej zawodu technika dentystycznego wspólnie z PTTD, PTTO oraz SIiMTD. W momencie pojawienia się różnic                  w zakresie dodatkowych uprawnień dla techników dentystycznych, umożliwiających samodzielną pracę z pacjentem,   SIiMTD  postanowiło złożyć odrębny projekt ustawy dotyczącej specjalistów techniki dentystycznej. Pozostałe organizacje PTTD, PTTO i IGTD,  postanowiły opracować…

ALBUM

ALBUM Tomasz Ciaputa jest wybitnym specjalistą, mistrzem techniki dentystycznej, bardzo cenionym w środowisku techników i lekarzy dentystów. W ubiegłym roku uległ On wypadkowi komunikacyjnemu, który uniemożliwił mu chodzenie oraz ograniczył ruchy rąk. Dzięki wsparciu finansowemu środowiska zawodowego i intensywnej rehabilitacji nastąpił, w relatywnie krótkim czasie, powrót do względnego przywrócenia Tomkowi podstawowych funkcji ruchowych. Aby odzyskał pełnię władzy ruchowej potrzebny jest jeszcze minimum jeden rok rehabilitacji….

NOTATKA ZE SPOTKANIA DOTYCZĄCEGO PRAC NAD USTAWĄ

Notatka ze spotkania dotyczącego prac nad Ustawą Notatka ze spotkania dotyczącego prac nad Ustawą o Zawodzie Technika Dentystycznego.   Po czerwcowym Walnym Zgromadzeniu Członków IGTD oraz lipcowym zebraniu PTTD oraz po ustaleniu stanowisk wszystkich stowarzyszeń, dn 15.07.2017 w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli IGTD, PTTD oraz SMiITD  dotyczące prac nad projektem Ustawy o Zawodzie Technika Dentystycznego. Każde ze stowarzyszeń, reprezentujących środowisko techników, dotychczas pracowało nad wstępną wersją projektu, który wreszcie nabiera…